Arboretum

Categorie:

Gazongrassen, Grassen voor Infrastructuur

Beschrijving:

Arboretum werd specifiek ontwikkeld voor boomkwekerijen. Het duurzame gras houdt erosie tegen en mineralen vast. Het mengsel verhoogt de berijdbaarheid bij vochtige omstandigheden en oogt visueel erg mooi. De inzet van grassen tussen bomenrijen leidt tot een besparing in onkruidbestrijding, een verhoging van het humusgehalte van de bodem en verlaging van het N-residu in de grond.
  • Zaaizaadhoeveelheid : 2 kg/are
  • Vestigingssnelheid : zeer snel
  • Maaihoogte : 5 – 6,5 cm en opvoeren bij stressvolle omstandigheden; normaliter 6 à 8 keer per jaar maaien naargelang seizoen en bemestingstoestand
  • Bemesting : bij inzaai maximaal 30 eenheden N/ha
testgegevens