Aurora

Categorie:

All-round - Breed inzetbaar, Eenjarige veldbloemenmengsels, Veldbloemen

Beschrijving:

Eenjarig kleur- en bloemrijk mengsel bestaande uit 5 componenten. Dit middelhoge mengsel is geschikt voor voedselrijke gronden.
  • Inzaai : lente, 15-20 kg/ha
  • Hoogte : 60-80 cm
  • (Meer)jarigheid : eenjarig
  • Bodem : alle grondsoorten bij voorkeur rijk aan organische stof
testgegevens