Bermen 250

Categorie:

Gazongrassen, Grassen voor Infrastructuur

Beschrijving:

Een extensief beheersmengsel en goede keuze voor de inzaai van bermen, geluidswallen en andere oppervlakten die groen moeten zijn en minimaal onderhoud vereisen. Voldoet aan alle eisen beschreven in het standaardbestek 250 voor wegenbouw.
  • Vestigingssnelheid : langzaam
  • Maaihoogte : 5 – 6 cm bij één tot twee keer per jaar maaien én afvoeren
  • Bemesting : geen bemesting nodig
testgegevens