Brandenburger

Categorie:

Bijen- en insectenmengsels, Eenjarige veldbloemenmengsels, Veldbloemen

Beschrijving:

Het zogenaamde Brandenburger-mengsel dat voorziet in voedingsstoffen voor bijen en andere insecten. Geeft op lichtere grond de meeste bloei. Voorjaarszaai.
  • Inzaai : lente, 15 kg/ha
  • Hoogte : 50-100 cm
  • (Meer)jarigheid : eenjarig
  • Bodem : alle grondsoorten
  • Categorie : A
testgegevens