Festival

Categorie:

All-round - Breed inzetbaar, Eenjarige veldbloemenmengsels, Veldbloemen

Beschrijving:

Eenjarig kleur- en bloemrijk mengsel bestaande uit 5 componenten. Gezaaid op drogere gronden, zal alleen de hoogte van het mengsel zich aanpassen.
  • Inzaai : lente, 15-20 kg/ha
  • Hoogte : 80-100 cm
  • (Meer)jarigheid : eenjarig
  • Bodem : alle grondsoorten
testgegevens