Nr 23

Categorie:

Eenjarige veldbloemenmengsels, Specifieke ondergronden, Veldbloemen

Beschrijving:

Speciaal samengesteld om een halfhoge eenjarige akkervegetatie te verkrijgen met felle kleuren. Kan meegezaaid worden met andere mengsels. Voorjaarszaai.
  • Inzaai : lente, 15 kg/ha
  • Hoogte : 40-80 cm
  • (Meer)jarigheid : eenjarig
  • Bodem : schraal tot matig voedselrijk
  • Categorie : A
testgegevens