Nr 35

Categorie:

Meerjarige veldbloemenmengsels, Specifieke ondergronden, Veldbloemen

Beschrijving:

Dit mengsel is bedoeld voor een bodem binnen de bebouwde kom, die tenminste licht humeus en niet erg vochtig is. De kruiden zijn bijzonder geschikt voor een stikstofrijke omgeving,Bijvoorbeeld op braakliggend terrein nabij gebouwen of als er puin in de grond aanwezig is.
  • Inzaai : lente-zomer, 15 kg/ha
  • Hoogte : < 130 cm
  • (Meer)jarigheid : 1,2 en meerjarig
  • Bodem : (licht) humeus, droog tot matig vochtig
  • Bijzonderheden : niet meezaaien met 1a, 2a, 3a of 4a,Maar des gewenst met Nr 5
  • Categorie : B
testgegevens