Off-Side

Categorie:

Gazongrassen, Grassen voor Infrastructuur

Beschrijving:

De mengeling bij uitstek voor extensief onderhoud van grasvelden en bermvegetaties. Omdat het geen specifieke bodemgesteldheid vraagt, is Off-side bijna overal inzetbaar. Bovendien produceert deze mengeling zeer weinig maaiafval. Ideaal ook om veldbloemen bij te mengen. In dat geval 0,5 kg graszaad per are gebruiken. Najaarsuitzaai geeft in het voorjaar het savanne-effect.
  • Zaaizaadhoeveelheid : 2 – 2,5 kg/are
  • Vestigingssnelheid : langzaam
  • Maaihoogte : bij semi-extensief onderhoud: 5 – 8 cm volgens gewenste hoogte; bij extensief onderhoud: 10 cm, eenmaal per jaar maaien
  • Bemesting : enkel bij inzaai 20 – 30 eenheden N/ha voor een snellere vestiging
testgegevens