Wembley

Categorie:

Gazongrassen, Gazons

Beschrijving:

Polyvalente instapmengeling. Geeft een solide gazon dat zich snel vestigt. Dit basismengsel wordt vaak gebruikt voor het inzaaien van speelpleinen en speeltuinen.
  • Zaaizaadhoeveelheid : 3-3,5 kg/are
  • Vestigingssnelheid : zeer snel
  • Maaihoogte : 3-5 cm (bij droogte altijd minimaal 5 cm bewaren)
  • Bemesting : volgens bodemgesteldheid 90-150 eenheden N/ha per jaar, verspreid over verschillende tijdstippen en liefst met een samengestelde gazonmeststof
  • Geschikt voor mulching en robots
testgegevens