Verschillende categorieën

Bloemenmengselindeling naar ecologische herkomst

Mengselindeling naar ecologische herkomst

Categorie C

 • De soorten komen in ons land in het wild of verwilderd voor.
 • Het betreft voor een groot deel zeldzamere soorten, adventief planten en soorten die oorspronkelijk als sierplant ingevoerd zijn.
 • Gebruik binnen de bebouwde kom en in tuinen.
 • Het zaad is niet altijd uit eigen regio afkomstig.

Categorie D

 • Niet alle soorten komen in ons land in het wild of verwilderd voor.
 • Naast enkele algemene soorten, betreft het voornamelijk sierplanten.
 • Gebruik binnen en buiten de bebouwde kom en in tuinen.
 • Het zaad is niet altijd uit eigen regio afkomstig.

Categorie E

 • Vrijwel alle soorten komen in ons land in het wild voor.
 • Het betreft zowel algemene als zeldzame soorten in een ecologisch verantwoorde samenstelling.
 • Gebruik voor zowel buiten als binnen de bebouwde kom.
 • Het zaad is niet altijd uit eigen regio afkomstig, wel uit hun natuurlijke verspreidingsgebied.