Hardzwenkgras

Hardzwenkgras

(Festuca ovina)

Kenmerken

Grassen herkennen

Andere Grassen

hardzwenkgras
  • bijzonder droogtetolerant en wintervast
  • trage opkomst en groei, matige stikstofbehoefte, onderhoudsarm
  • gedijt op schrale, extensief beheerde gronden
  • weinig vatbaar voor ziekten
  • geringe betredingstolerantie
grassprietdeterminatie1
grassprietdeterminatie2