Straatgras

Straatgras

Pao annua

Kenmerken

Andere onkruiden

Straatgras

Herkenning

  • Onbehaard, lichtgroen blad
  • Vult open plekken in grasmat op
  • Bloeit hele jaar

Oorzaak

  • Vochtige en goed bemeste grasvelden
  • Te kort maaien

Preventie / Bestrijding

  • Bij doorzaai voldoende zaaizaad gebruiken
  • Beregen minimaal of helemaal niet (verdroging)
  • Zorg voor goede waterafvoer en beluchting van grasmat
  • Verhoog aantal bespelingsuren