Engerlingen

Engerlingen

Scarabaeidae

Kenmerken

Andere plagen

engerlingen

Herkenning

  • Larven van mei-, juni- en rozenkever die aan de wortels vreten
  • Ivoorkleurig, sterk gekromd lichaam
  • Dik, zakvormig achterlijf, vaak grauw van kleur
  • Bruingekleurde borstpoten en kop
  • Trekken pikkende kraaien aan, dus extra schade aan gras

Oorzaak

  • Losse bodemstructuur
  • Bosrijke omgeving of extensief beheerde grasvelden

Preventie / Bestrijding

  • Regelmatig rollen
  • Dun bosrijke omgeving uit
  • Informeer bij specialist gewasbescherming of raadpleeg www.fytoweb.fgov.be