Rietzwenkgras

Rietzwenkgras

(Festuca arundinacea)

Kenmerken

Grassen herkennen

Andere Grassen

engelsraaigras
  • zeer diep wortelend, tot 50 cm
  • prima bestand tegen droogte en vocht
  • gedijt goed op droogtegevoelige gronden/funderingen
  • matig wintervast en bespelings tolerant
  • redelijke kiemsnelheid en vestiging
  • vraagt goede stikstofvoorziening
grassprietdeterminatie1
grassprietdeterminatie2